MŠ Polerady je součástí příspěvkové organizace. Jedná se o nově zřízenou školu, která se otevřela v září 2021. Je umístěna v nové  části Polerad. Mateřská škola disponuje dvěma třídami – Žabičky a Kuřátka. Jedná se o třídy heterogenní. Kapacita je 50 míst. Součástí MŠ je výdejna stravy. Jídlo zajišťuje firma Ekolandia s.r.o. z Brandýsa nad Labem. Budovu MŠ obklopuje moderní zahrada s mnoha herními prvky a prvky zaměřenými k enviromentální výchově dětí. Zahrada byla vybudována za přispění Ministerstva životního prostředí v Projektu zahrady pro enviromentální vzdělávání MŠ Polerady. Vnitřní vybavení školy disponuje velmi moderním nábytkem, dostatkem kvalitních hraček, didaktických i vzdělávacích pomůcek. Celá budova je bezbariérová. Děti jsou vzdělávány v souladu RVP.