Název                              Mateřská škola Polerady, příspěvková organizace

Sídlo                                Polerady 300, 250 63 Mratín

Identifikační údaje        IČ: 08388962

Bankovní účty                6130221319/0800 (školné)                                                                                                                                                                                                        6130252369/0800 (strava)                                                                                                                                                                                                        6130277339/0800 (kultura)

DENNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

7:00-8:30 příchod dětí, ranní hry, individuální činnost s pedagogem

8:30-9:00 ranní komunitní kruh, pohybové aktivity

9:00-9:30 hygiena, příprava na svačinu, svačina

9:30-10:00 řízené činnosti dle vzdělávacího programu

10:00-12:00 pobyt venku, aktivity na školní zahradě, tématické vycházky

12:00-12:45 hygiena, příprava na oběd, oběd, příprava na odpočinek

12:20-12:40 VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ PO OBĚDĚ

12:20-12:40 vyzvednutí neodhlášené stravy 1. den nemoci

13:00-14:00 odpolední odpočinek na lehátku, četba, klid na lůžku 30 minut, dle

                       potřeby i déle, pro děti s nižší potřebou spánku klidové činnosti

                       u stolečku    

14:00-14:30 sebeobsluha, hygiena, odpolední svačina

14:30- 16:30 volné hry, individuální činnost s pedagogem, pohybové aktivity

14:30-16:30 ODPOLEDNÍ VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ

Zřizovatel školy             Obec Polerady, Polerady čp. 57, 250 63 

Ředitelka školy              Jiřina Svobodová