Název                              Mateřská škola Polerady, příspěvková organizace

Sídlo                                Polerady 300, 250 63 Mratín

Identifikační údaje        IČ: 08388962

Bankovní účty                6130221319/0800 (školné)                                                                                                                                                                                                        6130252369/0800 (strava)                                                                                                                                                                                                        6130277339/0800 (kultura)

Provoz školy                   od 7:00 do 16:30 hodin

                                           vyzvedávání po obědě od 12:15 do 12:30 hodin

                                           vyzvedávání po spaní od 14:45 do 16:30 hodin

Zřizovatel školy             Obec Polerady, Polerady čp. 57, 250 63 

Ředitelka školy              Markéta Sandová, DiS