KONKURS NA MÍSTO ŘEDITELE/ŘEDITELKY MŠ POLERADY

Obec Polerady vyhlašuje konkurs na obsazení místa ředitele/ředitelky MŠ Polerady. Více informací ZDE

                                                                                Oznámení o rezignaci ředitelky MŠ Polerady a o dočasném                                                                                                                                                                                 pověření řízením MŠ

Vážení spoluobčané a rodiče našich předškoláků,

dne 27.11.2023 oznámila Markéta Sandová, DiS. starostovi obce Polerady panu Jiřímu
Urbanovi vzdání se pracovního místa vedoucího zaměstnance – ředitelky Mateřské
školy Polerady, a to ke dni 27.11. 2023.

Zároveň s tím byl řízením příspěvkové organizace MŠ Polerady zřizovatelem dočasně
pověřen pan Jiří Urban, a to na dobu určitou, do doby jmenování nového ředitele, podle
ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a to s účinností ode dne
28.11.2023.

Na uvolněné místo ředitele/ředitelky MŠ Polerady bude vypsáno výběrové řízení, které
je v současné době ve fázi příprav.